زنان بزرگ امت اسلام

وکیع می‌گوید : مادر سفیان ثوری به وی

می‌گفت : ای سفیان، همیشه در پی فراگیری

علم باش و در این‌مورد هیچ‌گونه سهل‌انگاری و

کوتاهی نکن، مخارج تحصیلی‌ات را از بافتن

پارچه و غیره تأمین می‌کنم.

یک دفعه دیگر این‌چنین گفت : ای سفیان،

هرگاه ده حرف را فراگرفتی به خودت بنگر که

آیا در وقار و بردباری خویش ارتقائی احساس

می‌کنی، اگر این احساس (افزایش وقار و

عظمت علمی) ظاهر نگردد، به خوبی این

حقیقت را بپذیر که فراگیری این‌چنین علمی

هیچ‌گونه سودی دربر نخواهد داشت.

(صفه الصفوه ابن جوزی ۳/۱۱۶).

مقاله پیشنهادی

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت ایران @ahlesonnat_com https://t.me/ahlesonnat_com https://t.me/joinchat/AAAAAEL1eveEIme7q2AtCw