زمستان برای مؤمن غنیمت است

زمستان برای مؤمن غنیمت است چون شب‌هایش برای عبادت طولانی و روز‌هایش برای روزه گرفتن کوتاه است. روز روشن است پس آن را با گناه کردنتان تاریک نگردانید و با عبادت خود شب تاریک را روشن کنید. در کودکی بازی، در جوانی مستی، در پیری سُستی پس کِی خدا را می‌پرستی؟

مقاله پیشنهادی

هدف از کار کردن و رزق حلال به دست آوردن

فرد مسلمان هرکاری که می‌‌‌‌کند، هدفش این باشد که به فرمان و حکم الهی عمل …