زمان پرداخت زکات فطر

 

پرداخت نکردن به موقع آن بدون عذر حرام است.
از ابن عباس روایت است : (فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکاه الفطر طهره للصائم من اللغو و الرفث، و طعمه للمساکین، فمن أداها قبل الصلاه فهی زکاه مقبوله، ومن أداها بعد الصلاه فهی صدقه من الصدقات) (صحیح ابن ماجه ۱۴۸۰)
«پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات فطر را به عنوان پاک‌کننده روزه‌دار از سخنان بیهوده و دشنام و بعنوان رزق و خوراکی برای مساکین واجب کرده است، پس هر کس قبل از نماز (عید) آن را بپردازد، آن قبول است و هر کس بعد از نماز عید آن را بدهد صدقه‌ای همچون (سایر) صدقات است. (به عنوان زکات فطر محسوب نمی‌شود)».

از ابن عمر روایت است : (أمر رسول الله صلی الله علیه و سلم بزکاه الفطر أن تودی قبل خروج الناس إلی الصلاه) (متفق علیه)
«پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داد تا زکات فطر قبل از خروج مردم برای نماز عید، پرداخت شود».

زکات فطر از بعد از غروب خورشید روز آخر رمضان شروع شده و تا قبل از نماز عید ادامه خواهد داشت ولی جایز است که زکات فطر یک یا دوروز قبل از عید به کسی که آن را می‌گیرد پرداخت شود :
از نافع روایت است : “کان ابن عمر یعطیها الذین یقبلونها، و کانوا یعطون قبل الفطر بیوم أو یومین) (بخاری ۱۵۱۱/۳۷۵/۳)
«ابن عمر زکات فطر را به کسانی که آنرا قبول می‌کردند می‌داد و به آنان یک یا دو روز قبل از عید داده می‌شد».

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …