زمانی که زن شوهرش را در بستر ترک کند

«إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَهُ هَاجِرَهٌ فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِکَهُ حَتَّى تُصْبِحَ».[۱]

«زمانی که زن شوهرش را در بستر ترک کند، فرشتگان او را لعنت می‌کنند تا این‌که شب را به صبح برساند».

[۱]– مسلم، ۲۵۹۴٫

مقاله پیشنهادی

قول راجح در قبول خبر آحاد

گرچه قبول داریم که احناف و مالکیه این شرایط را فقط برای این گذاشته‌اند تا …