زمانی که زن شوهرش را در بستر ترک کند

«إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَهُ هَاجِرَهٌ فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِکَهُ حَتَّى تُصْبِحَ».[۱]

«زمانی که زن شوهرش را در بستر ترک کند، فرشتگان او را لعنت می‌کنند تا این‌که شب را به صبح برساند».

[۱]– مسلم، ۲۵۹۴٫

مقاله پیشنهادی

حدیث متواتر:

الف) تعریف: حدیثی را که جماعتی روایت کنند بگونه‌ای که عادتا امکان توافق و تبانی …