زمانی که زن شوهرش را در بستر ترک کند

«إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَهُ هَاجِرَهٌ فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِکَهُ حَتَّى تُصْبِحَ».[۱]

«زمانی که زن شوهرش را در بستر ترک کند، فرشتگان او را لعنت می‌کنند تا این‌که شب را به صبح برساند».

[۱]– مسلم، ۲۵۹۴٫

مقاله پیشنهادی

ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳)

  ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳) سنّت احکامی را بیان …