روزه داری که طعم خون در دهان احساس کند و آنرا ببلعد

آیا اگر در داخل دهان و حلق، طعم خون احساس کنیم و اندکی از آنرا ببلعیم روزه باطل می شود؟

الحمدلله،

هرگاه روزه دار احساس طعم خون در حلقش کند، این احساس ضرری به روزه اش وارد نمی کند ولو آنکه آنرا ببلعد، اما اگر خون به دهان برسد و او آنرا ببلعد، روزه اش باطل خواهد شد.

و همانند این مسئله در مورد بلغم و خلط سینه و نیز هرآنچه که در حلق عارض می شود است.

علامه ابن عثیمین رحمه الله می گوید:

«و در مورد مسئله خلط سینه و بلغم؛ بعضی از روزه داران بر خود سخت می گیرند و هرگاه در انتهای حلقش وجود آنرا احساس کرد قصد می کند تا (به هر طوری که شده) آنرا از حلقش بیرون اندازد (چرا که گمان دارد روزه اش باطل می شود)، ولی این اشتباه است، زیرا بلغم و خلط سینه روزه را باطل نمی کند مگر آنکه به داخل دهان برسد و سپس او آنرا ببلعد که در اینحالت بعضی از علما فرموده اند روزه باطل می شود، و باز دسته ای دیگر از علما گفته اند باطل نمی شود.

و اما آنچه که در حلقش است و به داخل شکمش پایین می رود این موجب باطل شدن روزه نیست هرچند که آنرا احساس کند، پس لازم نیست که انسان نفس خود را به سختی اندازد تا آنکه آن چیز را از حلقش بیرون آورد». “فتاوی الشیخ ابن عثیمین” (۱۹/۳۵۶).

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …