رغبت و میل به دنیا غم و اندوه را زیادتر می‌کند

حضرت حسن بن علی می‌فرماید: رغبت و میل به دنیا غم و اندوه را زیادتر می‌کند و بی توجّهی به دنیا دل را آرامش می‌دهد، من از تنگدستی نمی‌ترسم ولی آنقدر از ثروتمند شدن شما می‌ترسم که مبادا مانند اقوام گذشته دنیا پیش شما گرانقدر شود سپس با عذابی هلاک شوید، دین اسلام اصلاح اوّلش با زهد و یقین بود و آخرش نیز با بُخل و امید‌های طولانی نابود می‌شود.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …