رعایت پیوند خویشاوندی

انس بن مالک رضی الله عنه می‌گوید: شنیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: (هرکس می‌خواهد روزی‌اش زیاد گردد و عمرش طولانی شود، باید صله رحم داشته باشد).[۱]

[۱]. متفق علیه: بخاری (ش:۲۰۶۷) و این متن بخاری است و مسلم (ش:۲۵۵۷).

مقاله پیشنهادی

هدف از کار کردن و رزق حلال به دست آوردن

فرد مسلمان هرکاری که می‌‌‌‌کند، هدفش این باشد که به فرمان و حکم الهی عمل …