رأی علماء در باره‌ی تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن تألیف امام ابن جریر طبری

شیخ دکتر محمد ابوشهبه در کتابش: الإسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر گفته است:

مؤلف این تفسیر امام، حافظ، مفسر، فقیه، مؤرخ ابوجعفر محمد بن جریر طبری می‌باشد. تفسیرش برترین تفسیر به مأثور و بزرگترین آن است.

بسیاری از ائمه و علمای بزرگ تفسیر ابن جریر را ستوده‌اند.

امام نووی در التهذیب گفته: هیچ کس مثل تفسیر ابن جریر تصنیف نکرده است.

شیخ، امام ابوحامد اسفرائینی از مشایخ بزرگ شافعیه گفته: اگر شخصی برای بدست آوردن تفسیر ابن جریر به چین سفر کند ضرر نکرده است.

امام ابن تیمیه فرموده است: تفسیر ابن جریر از برترین و پر ارزش‌ترین تفاسیر است. ص: ۱۲۲- ۱۲۳٫

شیخ محمد ابوشهبه از ابن جریر طبری در آوردن روایات بدون اینکه روایت صحیح را از ضعیف جدا سازد دفاع نموده و گفته: ابن جریر طبری از زمره‌ی آنعده از محدثین است که می‌گویند: ذکر سند – اگرچه به درجه‌ی روایت تصریح نشود- مسئولیت را از دوش مؤلف بر می‌دارد (؛ زیرا خواننده خود با کنکاش سند صحت و سقم روایت را در می‌یابد). و این موضوع برای کسی که از کتاب‌های سلف با خبر باشد واضح و مبرهن است.

مقاله پیشنهادی

فضیلت سفارش به قرآن

عَنْ طَلْحَهَ ابْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِی أَوْفَى: آوْصَى النَّبِیُّ صلی الله …