دو سوره در قرآن که با ویل شروع می شوند

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ} [ مطففین : ۱ ]

ترجمه : “وای بر کم فروشان.”

(وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَهٍ لُمَزَهٍ) [ همزه : ۱ ]

ترجمه : “وای بر هر عیب جوی غیبت کننده ای.”

اولی در مورد اموال مردم
و دومی در مورد ناموس مردم است

به هیچ کدام از آن ها نزدیک نشو …

مقاله پیشنهادی

پروردگار شما می‌گوید که: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم»!

پروردگار شما می‌گوید که: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم»! نزدیک‌ترین راه برای کسب …