دوست داشتن طاعت الله

إمام حسن البصری رحمه الله فرمودند :

 

و بدان تو الله را دوست خواهی نداشت تا اینکه طاعتش را دوست داشته باشی.

 

فتح الباری ابن رجب ۲۲۷/۱

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …