ده نکته از نُصیری ها

 بشار و اطرافیانش که به دروغ خود را علوی می دانند در حقیقت طایفه ای از باطنیان هستند گروهی که در دسته بندی های فرقه ای شاخه ای از روافض محسوب می شوند و دارای عقایدی بسیار شرکی و به دور از آموزه های اسلامی هستند، ناگفته هایی از آنان که اکنون ایران و روسیه تمام قد از آنها دفاع می کنند را در زیر می توانید مطالعه نمایید:

۱:مؤسس این فرقه أبوشعیب محمد بن نصیر البصری النمیری است که ادعای نبوت کرد.

۲: نصیریه حرکتی باطنی است که در قرن سوم هجری بوجود آمدند و از غلات شیعیان هستند.

۳: بر اساس عقاید آنها، امام علی رضی الله عنه هم ردیف الله تعالی است آنها همواره در طول تاریخ برای از بین بردن اسلام با سایر کفار هم پیمان شده اند.

۴: استعمارگران فرانسوی وقتیکه به سوریه آمدند نام علوی را بر آنان گذاشتند تا مردم را از حقیقت کثیفشان دور کرده و عوام الناس را فریب دهند.

۵: ابن ملجم قاتل سیدنا علی را دوست داشته و لعن ابن ملجم را ناجایز میدادند بدلیل اینکه ابن ملجم باعث شده که امام علی از الوهیت جسمی به الهیت کامل ارتقا یابد.

۶: مساجد عمومی ندارند و در خانه هایشان نماز می‌خوانند چون نمازهایشان پر از خرافات است و به لحاظ کیفیت و کمیت کاملا  با نماز مسلمانان تفاوت دارد.

۷: حج و زکات را قبول ندارند و به شیخ هایشان مقداری خمس میدهند .

۸: از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم نفرت شدید دارند و ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم أجمعین را لعن میکنند .

۹: علما در مورد این فرقه ها اتفاق نظر دارند که ازدواج با آنان جایز نیست و ذبیحه هایشان خورده نمی شود و نماز خواندن بر مردگانشان درست نیست و در قبرستان مسلمین دفن نمیشوند و کاملاً از دایره اسلام خارج هستند.

۱۰: شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میفرماید کفر این قوم از یهود و نصاری بیشتر و بلکه از سایر سایر مشرکین نیز بیشتر و بزرگتر می باشد.

✍ الله سبحانه تعالی از تمامی موارد بالا پاک و منزه است و امام علی رضی الله عنه از اعمال و عقاید این فرقه ضاله بری و بیزار است. الله تعالی این قوم ظالم و خونریز را نابود گرداند.

مقاله پیشنهادی

دلداری به مصیبت‌زدگان (۲)

یکی از پادشاهان، حکیمی از حکمای خود را به زندان انداخت؛ حکیم، برای او نامه‌ای …