دنیا سه روز است

حکیمی می‌گوید: دنیا سه روز است: دیروز که گذشت و بر نمی‌گردد، امروز که دوام ندارد و فردا که آمدنش معلوم نیست.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …