دنیا سه روز است

حکیمی می‌گوید: دنیا سه روز است: دیروز که گذشت و بر نمی‌گردد، امروز که دوام ندارد و فردا که آمدنش معلوم نیست.

مقاله پیشنهادی

وصیّت پزشک عرب

حارث بن کلده که یکی از ماهرترین پزشک‌های عرب بود در حال مرگ قرار داشت، …