دلالت سنت نبوی بر حجیت سنت

که آن از چند وجه است از جمله:

امام ترمذی رحمه الله با سندش از ابی رافع و غیره به صورت مرفوع (یعنی از رسول الله صلی الله علیه و سلم) روایت کرده اند که فرمود: (هرگز شما را نبینم که بر تختش تکیه داده؛ و در حالی که یکی از اموری که به آن امر کرده ام یا از آن نهی کرده ام به وی برسد اما او بگوید: این را نمی شناسم و ما فقط از کتاب الله پیروی می کنیم)
ترمذی

از صحابی جلیل عرباض بن ساریه رضی الله عنه روایت شده که فرمود: (رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را موعظه ای داد که قلبها از آن به هراس آمد و چشمها از آن اشک ریز شد، یکی از صحابه گفت: ای رسول الله مثل اینکه موعظه خداحافظی است، پس ما را بیشتر وصیت فرما، ایشان فرمودند: شما را به تقوای الله عزوجل و سمع و طاعت ولی امرتان سفارش می کنم، و لو اینکه برده ای بر شما امیر شود. و کسی از شما که بیشتر از من زندگی کند اختلاف زیادی را خواهد دید پس به سنت خلفاء راشدین (راستین) و مهدیین ( هدایت یافتگان به حق) تمسک جویید و آن را محکم بگیرد و مبادا به بدعت روی آورید که هر بدعتی گمراهی است)
ترمذی

مقاله پیشنهادی

آنچه به هنگام بازگشت از حج یا عمره یا غیره گفته می‌‌شود

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضی الله عنهما قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه …