دفاع از ام المومنین عایشه در برابر توهینات زشت رافضه(۲)

اقوال علما درباره مسیب بن شریک چنین است:

۱ أبو بکر البیهقی 👈 متروک

۲ أبو حاتم الرازی👈  ضعیف الحدیث کأنه متروک

۳  أبو حاتم بن حبان البستی 👈 کان شیخا صالحا کثیر الغفله لم تکن صناعه الحدیث من شأنه یروی فیخطأ ویحدث فیهم من حیث لا یعلم فظهر من حدیثه المعضلات التی یرویها عن الإثبات لا یجوز الاحتجاج به ولا الروایه عنه إلا على سبیل التعجب

۴ أحمد بن حنبل👈  ترک الناس حدیثه، ومره: ذکر له حدیثا منکرا

۵ أحمد بن شعیب النسائی 👈 متروک الحدیث

۶  إبراهیم بن یعقوب الجوزجانی 👈 سکت الناس عن حدیثه

۷  الحسین بن إدریس الأنصاری👈  متروک

۸  الدارقطنی 👈 متروک

۹  زکریا بن یحیى الساجی 👈 متروک یحدث بمناکیر

۱۰  علی بن الجعد الجوهری 👈 ضعیف

۱۱ علی بن المدینی 👈 لیس بکذاب ولم أحدث عنه بشئ

۱۲ عمرو بن علی الفلاس 👈 متروک الحدیث

۱۳  محمد بن إسماعیل البخاری 👈 متروک الحدیث

۱۴ محمد بن سعد کاتب الواقدی 👈 ضعیف لایحتج به

۱۵ مسلم بن الحجاج النیسابوری 👈 متروک الحدیث

۱۶ یحیى بن سعید القطان👈  لیس بشیء

۱۷  یحیى بن معین 👈 لا شیء وفی روایه ابن محرز، قال: کان مغفلا ضعیفا

همانطور که می بینید راوی این حدیث مسیب بن شریک ضعیف و متروک الحدیث است،

مشکل دیگر این روایت انقطاع آن می باشد، یعنی مسیب بن شریک نه صحابی است و نه حتی زمان ام المومنین عایشه رضی الله عنها را درک است.  تاریخ وفات مسیب را بین ۱۸۱ الی۱۹۰ گفته اند و اگر ما عدد کمتر یعنی ۱۸۱ را در نظر بگیریم و چنین فرض کنیم که مسیب ۱۰۰ سال عمر کرده است، پس تاریخ تولد او ۸۱ هجری می شود. و ام المومنین عایشه رضی الله عنها نیز تاریخ وفات او را بین ۵۶ الی ۵۸ ذکر کرده اند، و اگر ما عدد بیشتر را در نظر بگیریم، دقیقا ۲۳ سال بعد از وفات ام المومنین عایشه رضی الله عنها، مسیب تازه به دنیا آمده است. و اگر فرض کنیم که مسیب در سن ۱۵ سالگی شروع به نقل حدیث کرده باشد، فاصله او با ام المومنین ۳۸ سال می شود، پس انقطاع سند روایت، اظهر من الشمس است و با این همه توضیح باز فکر نکنم روافض الحمقی فهمیده باشند که چه گفته ام.

 پس روایتی که روافض برای توهین کردن به ام المومنین  استناد کرده اند، به سه علت ضعیف می باشد. ۱- مجهول بودن موسی بن محمد ۲- ضعیف بودن مسیب بن شریک و ۳- انقطاع سند بین مسیب و پیامبر صلی الله علیه وسلم و ام المومنین عایشه.

اما این را بدانید که به خدا قسم  ای روافض خبیث، مرز ها را رد کردید و حدود را زیر پا گذاشتید و پرده های تقیه تان را دریدید و توهین های بسیار زشتی به ام المومنین همسر محبوبه رسول خدا صلی الله علیه وسلم کردید، وبه خدا قسم که این توهینات (حد اقل جانب این حقیر مجاهد دین) بدون پاسخ نخواهد بود و انتقام ام المومنین عایشه رضی الله عنها را فرزندان غیورش از شما خبیثان خواهند گرفت که همواره به ناموس رسول خدا صلی الله علیه وسلم پارس می کنید.

و الحمد لله باری دیگر، جز رسوایی و کفر و نفاق و خبث نیت درونی تان، چیزی برایتان باقی نماند، و شیعیان فریب خورده نیز، دیگر فریب این همه اکاذیب و دروغ ها و توهین هایی که به ناموس رسول خدا صلی الله علیه وسلم می کنید، را نمی خورند و از شما و مذهب پر از حقد و کینه و دشمنی با اصحاب و ازواج رسول خدا صلی الله علیه وسلم دوری خواهند کرد.

 

مقاله پیشنهادی

شبهه مخالفان حدیث و آیه «در کتاب هیچ چیز را فرو نگذاشته‌ایم»

یکی دیگر از شبه‌هایی که مطرح می‌کنند فهم آن‌ها از فرموده‌‌ی خداوند و این آیه …