دعا از بهترین دواهاست،

ابن القیم رحمه الله می فرماید :

دعا از بهترین دواهاست،

چون دعا دشمن بلاء، و علاج کننده، و مانع نزول آن می شود،

همچنین باعث از بین رفتن بلاء و خفیف و سبک شدن آن به هنگام نزول است،

و در واقع دعا سلاح مومن می باشد.

الجواب الکافی ص ۱۰

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …