دعا از بهترین دواهاست،

ابن القیم رحمه الله می فرماید :

دعا از بهترین دواهاست،

چون دعا دشمن بلاء، و علاج کننده، و مانع نزول آن می شود،

همچنین باعث از بین رفتن بلاء و خفیف و سبک شدن آن به هنگام نزول است،

و در واقع دعا سلاح مومن می باشد.

الجواب الکافی ص ۱۰

مقاله پیشنهادی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی، از این قرار است: پایبندی به بیان …