دسته بندی مردم در عقیده به رزق

مردم در عقیده به رزق به چهار دسته تقسیم می‌شود:

  • گروه اوّل گمان می‌کنند که رزق همان کسب و کار است. این گروه کافران هستند.
  • گروه دوّم گمان می‌کنند که رزق دهنده هم خداست و هم کسب و زور بازو. این گروه مشرکان هستند.
  • عدّه‌ای می‌گویند رزق دهنده خداست ولی کمی به عقیده­ی خود شک دارند. این گروه منافقان هستند.
  • گروه چهارم عقیده دارند که رازق تنها خداست و کسب سبب رزق آن‌هاست این دسته مؤمنان هستند که احسنت به این گروه. ﴿وَفِی ٱلسَّمَآءِ رِزۡقُکُمۡ وَمَا تُوعَدُونَ٢٢﴾ [الذاریات: ۲۲] «و روزی شما در آسمان‌ها است و آنچه به شما وعده داده می‌شود».

مقاله پیشنهادی

دنیا، اینگونه آفریده شده است

روزی مارکس اویلیوس، یکی از فیلسوفان بزرگ دربار امپراطوری روم، گفت: امروز افرادی را ملاقات …