در نود جا از قرآن خواندم…

حسن_بصری می فرماید:

در نود جای از قرآن خواندم که الله،روزی مخلوقاتش را مقدر نموده و آن را برای آنان تضمین کرده است و فقط در یک جای از قرآن خواندم که شیطان شما را از فقر بیم می دهد.

(و چه تاسف آور است که) در سخن آنکه صادق است در نود جای،شک کردیم و سخن کذاب را در یک جای تصدیق نمودیم.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …