در فضیلت حضرت ابوبکر

از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که #رسول_الله صلى الله علیه وسلم فرمودند :

کدامیک از شما امروز صبح روزه گرفته است؟ ابوبکر گفت من

فرمود: کدامیک از شما امروز مسکینی را غذا داده است؟ ابوبکر گفت من

فرمود: کدامیک از شما امروز در تشیع_جنازه شرکت کرده است؟ ابوبکر گفت من

فرمود: کدامیک از شما امروز از مریضی عیادت کرده است؟ ابوبکر گفت من

رسول_الله صلى الله علیه وسلم فرمود: ما اجتمعت هذه الخصال قط فی رجل إلا دخل الجنه

این خصوصیات در شخصی جمع نمی شود مگر اینکه داخل #بهشت شود.

صحیح ابن خزیمه ج۳/ص۳۰۴

مقاله پیشنهادی

به معروف امر کنید و از منکر نهی کنید پیش از آنکه دعا کنید، اما دعایتان اجابت نشود

حضرت عایشه در روایت ابن ماجه از وی گفته است که: «از پیامبر صلی الله علیه …