دروغ در نظم مورچه‌ها

شیخ ابن تیمیه / (مجدّد دین) می‌فرماید: روزی نشستم به نظم مورچه‌ها دقّت کردم، مورچه‌ای را دیدم که مگسی را پیدا کرده­ است ولی نمی‌تواند آن را بردارد و برای کمک گرفتن رفت چند مورچه­ی دیگر را صدا زد. قبل از آن‌که آن مورچه‌ها بیایند من مگس را برداشتم، آن‌ها برگشتند، دوباره مگس را زمین گذاشتم دوباره مورچه­ی کارگر آمد و نتوانست آن را بردارد، رفت باز همان نیروهای کمکی را آورد ولی قبل از آن‌که آن‌ها بیایند، من مگس را برداشتم، تا سه بار این کار را ادامه دادم، دیدم مورچه‌های سرباز آن مورچه­ی مُخبِر را به نیّت این‌که دروغ گفته است، تکّه تکّه کردند؛ از آنجا دانستم که مورچه‌ها علی رغم جانور بودن‌شان دشمن دروغ هستند و شرافت‌شان از برخی انسان‌ها بیشتر است.

مقاله پیشنهادی

آمپول‌های ضدّ استرس برای روح و روان

– اگر عقربی تو را نیش بزند نترس و خوشحال باش چون در بدنت عفونت …