درباره دعای زیارت عاشورا

اگر ریشه وتاریخچه زیارت موسوم به زیارت عاشورا را می دانید آنرا بیان فرمایید؟

 

الحمدلله،

شیعه زیارتنامه عاشورا را منتسب به امام محمد باقر رحمه الله می داند، ولی این یک ادعای باطل است، و بلکه زیارت نامه مذکور را غالیان رافضی که ادعای محبت و پیروی از اهل بیت را می کردند آنرا جعل کرده و به ایشان نسبت داده اند. همیشه افرادی بودند که سنگ محبت اهل بیت را به سینه می زدند اما اهل بیت از آنها اعلام برائت و بیزاری می جستند، این افراد غالی که امام زید بن علی رحمه الله آنها را از خود راند و روافض نامیده می شدند به دروغ روایتهای زیادی را جعل می کردند و آنها را با اسناد ساختگی به یکی از ائمه اهل بیت نسبت می دادند تا بدین ترتیب به مذهب فاسدشان اعتبار ببخشند، اما در واقع این گروه غالی مطرود اهل بیت بودند.

غالی ها نیز در زمان امام محمد باقر، فراوان شده اند این کار کار آنهاست، زیرا از سویی شیعه رواج تقیه و جواز آنرا متعلق به دوران امام محمد باقر و امام صادق می داند!! از سوی دیگر این زیارتنامه مملو از نفرین و لعن (۱۸ بار لعن) به خصوص علیه خلفای اول و دوم و سوم است ولی آیا چنین چیزی با اصل تقیه در تعارض نیست؟ زیرا این دو امام به قول شیعه مرتب سفارش به پنهان کاری و عدم درگیری با دیگر فرق مسلمان میکرده اند. و زیارتنامه نیز چیزی است که به صورت اوراد و اذکار در سفر و حضر و در خانه و در کربلا و مسجد و… خوانده می‌شده. پس این چه سفارشی به تقیه بوده است؟ (مگر اینکه قبول کنیم این زیارت ساخته و پرداخته غالیان است).

روایت زیارت عاشورا که در آن ۱۸ بار کلمه لعن بکار رفته یک خبر واحد است و فقط از سه طریق، روایت شده که در دو طریق آن، اسامی افراد غالی وجود دارد و طریق سوم نیز یک نفر مشکوک به غلو در سلسله روات وجود دارد! آیا لعن، روش خدا و پیامبرصلی الله علیه و سلم و ائمه بوده است؟ (در ابتدای زیارت که راوی از قول امام باقر می گوید ثواب قرائت این زیارت هزار هزار حج و هزار و هزار شهید و… است اندیشه های غلو به خوبی موج می زند) و چگونه است که پیامبری که فرموده: من برانگیخته نشده‌ام لعن کننده بلکه دعوتی دارم همراه با رحمت (انی لم ابعث لعانا…) چگونه این حدیث به قول شما قدسی را نقل می کند که در آن ۱۸ بار نزدیکترین و وفادارترین یاران خود را لعنت کرده است!!!! و چگونه است که علی در نبرد صفین به یاران خود می‌گوید به سپاهیان شام توهین نکنید و چرا در قرآن آمده که به خدایان کافران توهین نکنید و چرا؟

شما (تشیع) می گویید این زیارت، حدیث قدسی است و از طریق پیامبرصلی الله علیه و سلم به حضرت علی و سپس بقیه امامان، منتقل شده است. چرا با وجود تصریح به نام ابن زیاد در این زیارت، حضرت علی به پدر او سمتها و اختیارات فراوانی در حکومت خویش داده‌اند؟

با اینکه عدل، از اصول اساسی این مذهب است ولی تئوریسین های آن معتقدند کسانی که همراه امام حسین و یا همراه پیامبر اکرم در بدر و احد شهید شده اند فقط یک ثواب می برند ولی اگر کسی گوشه خانه اش بنشیند و زیارت عاشورا بخواند دو هزار برابر آن اشخاص، ثواب می برد. (مقدمه زیارتنامه عاشورا از زبان راوی).

هر چند شهادت امام حسین و آزارهای عمال برخی خلفای بنی امیه بر شدت رواج احادیث جعلی (بر علیه خلفاء و غلو درباره اهل بیت) می افزاید ولی پیروان اهل بیت در آنزمان همچنان نام عمر و ابوبکر را بر فرزندان خود گذاشته و فقط تعدادی از غالی ها بوده‌اند که با جعل و ترویج زیارتنامه هایی مانند زیارت عاشورا به لعن خلفاء دامن می زده اند، همان کسانی که مطرود اهل بیت گشتند و به روافض شهرت یافتند.

 

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …