خواهر مسلمانم آگاه باش!

شایسته زن مسلمان نیست که با
نامحرمان سخن بگوید، مگر در صورت نیاز و یا امر خاصی پس هرگاه ناچار به سخن گفتن با نامحرمان شدی، صدای خود را نازک نکن و به گونه ای صحبت نکن که در شنونده مرد تاثیر بد بگذارد و به هیجانش آورد و او را به  طمع اندازد، زیرا:

اللّه متعال میفرماید:
«إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا»
«اگر می‌خواهید پرهیزگار باشید صدا را نرم و نازک نکنید که بیمار دلان چشم طمع به شما بدوزند.و بلکه به صورت شایسته و برازنده سخن بگوئید».
(احزاب/۳۲)

مقاله پیشنهادی

هر آنچه را برای رضایت خداوند انفاق کنی؛ به خاطرش پاداش داده می‌شوی

«وَإِنَّکَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَهً تَبْتَغِی بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِی …