خرید و فروش با کفار

۱-‌‌ معامله زراعی، صنعتی، تجاری، ساخت و ساز و…. با کفار جایز است، به شرط این‌که با امور شرعی منافات نداشته باشد. منظور این است که معامله، ربوی یا خیانت و فریب و یا حرام نباشد.

۲- در چیزهایی که از نظر شرعی مباح است، خرید و فروش با هر فرد مسلمان و کافر جایز است.

عبدالرحمن بن ابوبکر رضی الله عنهما می‌گوید: (در یکی از سفرها)، با رسول الله صلی الله علیه وسلم همراه بودیم که یکی از کفار که موهای ژولیده و قامتی بلند داشت با گلّه‌ای گوسفند، نزد ما آمد. رسول الله صلی الله علیه وسلم از او پرسید: «آیا این گوسفندان برای فروش است یا هدیه»؟ گفت: خیر. برای فروش است. رسول الله صلی الله علیه وسلم یک گوسفند از او خرید (و ذبح کرد).[۱]‌‌

[۱]. بخاری (ش:۲۲۱۶) و این متن بخاری است و مسلم (ش:۲۰۵۶).

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …