خداوندا تو یاور و پشتیبان غزه و اهل آن باش

خداوندا تو یاور و پشتیبان غزه و اهل آن باش و اهل حق را با حق یاری ده و مجاهدان را در زمانه‌ای که یاران کم شده‌اند یاری رسان و نیرویشان عطا کن و قدم‌هایشان را استوار کن و کلمه‌شان را بر حق متحد گردان.

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …