خداوندا تو یاور و پشتیبان غزه و اهل آن باش

خداوندا تو یاور و پشتیبان غزه و اهل آن باش و اهل حق را با حق یاری ده و مجاهدان را در زمانه‌ای که یاران کم شده‌اند یاری رسان و نیرویشان عطا کن و قدم‌هایشان را استوار کن و کلمه‌شان را بر حق متحد گردان.

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …