حکم نماز سنت قبل از جمعه

نماز جمعه، سنت قبلیه ندارد زیرا از پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت نشده است که ایشان قبل از نماز جمعه ، نماز سنت خوانده باشند. بلکه مستحب است که شخص هنگام ورود به مسجد جهت نماز جمعه، قبل از نشستن دو رکعت نماز تحیت المسجد بخواند و نباید نمازی را به نیت سنت قبل از جمعه بخواند و این امر بدعت و خلاف سنت است.
همچنین علاوه بر سنت تحیت المسجد، فرد می تواند تا شروع خطبه هرقدر که توانست دو رکعت دو رکعت نماز بخواند ( نه به نیت سنت راتبه قبل از جمعه) از ابوهریره روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : (من اغتسل یوم الجمعه ثم أتی المسجد فصلی ما قدرله، ثم أنصت حتی یفرغ من خطبته، ثم یصلی معه، غفرله ما بینه و بین الجمعه الأخری و فضل ثلاثه أیام)مسلم «کسی که روز جمعه غسل کند سپس به نماز جمعه برود و آنچه برای او مقدر شده نماز بخواند سپس تا فارغ شدن (امام) از خطبه ساکت شود؛ سپس با او نماز بخواند، گناهان (صغیره‌ی) بین این جمعه و جمعه دیگرش و سه روز اضافه بخشوده می‌شود».
پس هر کس قبل از نماز جمعه به مسجد بیاید، تا زمانی که امام به مسجد می‌آید، هر آنچه را که می‌خواند بدون محدودیت نماز بخواند.
پس آنچه امروزه به نام سنت قبل از جمعه معروف است اصلی در سنت صحیح ندارد و معلوم است که : «پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از آنکه بلال اذان را می‌گفت شروع به خطبه می‌کرد و بطور قطع هیچ کسی بلند نمی‌شد تا دو رکعت نماز سنت بخواند و اذان جمعه بیش از یکی نبوده، پس چه وقتی آنها سنت جمعه را خواندند؟». زاد المعاد (۱۱۸/۱)
أما بعد از نماز جمعه می‌تواند چهار رکعت در مسجد و یا دو رکعت در خانه نماز سنت بخواند (به دلیل احادیث زیر) :
از ابوهریره روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : (إذا صلی أحدکم الجمعه فلیصل بعدها أربعا) «هرگاه یکی از شما نماز جمعه را خواند، بعد از آن چهار رکعت بخواند».مسلم و [الإرواء ۶۲۵] از ابن عمر روایت است که : (أن النبی صلی الله علیه وسلم کان لایصلی بعد الجمعه حتی ینصرف فیصلی رکعتین فی بیته) «پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از جمعه نماز نمی‌خواند تا بیرون می‌رفت سپس دو رکعت را در خانه می‌خواند». متفق علیه

والله اعلم
وصلی الله وسلم علی محمد وعلى آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین

مقاله پیشنهادی

از سوی به سوی شدن در خواب شب

عَنْ عُبَادَهَ بْنِ الصَّامِتِ رضی الله عنه عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه وسلمقَالَ: «مَنْ تَعَارَّ …