حکم نشستن در روز رمضان نزد وسائلی که دود یا بخار می کنند چیست؟

حکم نشستن در روز رمضان نزد وسائلی که دود یا بخار می کنند چیست؟

 

الحمدلله،

«ایرادی ندارد، اما نباید عمداً قصد کند که این دود یا غبار را استنشاق کند، ولی اگر بدون قصد و اراده داخل جوف (شکم یا حلق) وی شود، ایرادی ندارد، و به روزه اش ضرری وارد نمی کند».

“مجموع فتاوی ابن عثیمین” فتاوی الصیام (۲۸۱).

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …