حکمت های آزمایش الهی

حکمــــــــــتهای آزمـــــایش الهی

چـــه کســانی از همــه بیــشتر مــورد آزمـــایش قـــرارمیـگیـرند؟

از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پرسیدند:
چه کسانی از همه بیشتر به آزمایش مے افتند؟

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:

(پیامبران از همه بیشتر در آزمایش وابتلا می افتند،سپس برترین و برترین ها ،هر فرد به اندازه ی دینش مورد آزمایش قرار می گیرد ;اگر دینش محکم بود آزمایشش سخت تر می شود و اگر در دینش نرمی بود به اندازه ی دینش آزمایش می شود)

(ترمذی ،حدیث/۲۳۹۸وابن ماجه،حدیث۴۰۲۳)

تنها تو نیستی که مورد آزمایش وابتلا قرار گرفته ای ،پیامبران نیز به گونه ای به آزمایش وابتلا افتاده اند که آزمایش و ابتلا یشان از همه سخت تر وشدید تر بوده ولی صبر کردند این جمله را بار دیگر بخوان:«هر شخص به اندازه ی دینش آزمایش می شود»فکر کنم از حالابه بعد به قضای الهی راضی می شوی وصبرنیکو رادر پیش میگیرد

مقاله پیشنهادی

بدترین غذا، غذای دعوتی است که افرادی که به آن حضور می‌یابند از خوردن آن باز داشته می‌شوند

«شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِیمَهِ، یُمْنَعُهَا مَنْ یَأْتِیهَا، وَیُدْعَى إِلَیْهَا مَنْ یَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ یُجِبِ الدَّعْوَهَ، …