حضرت علی در مورد صله­ی رحم

حضرت علی در مورد صله­ی رحم می‌فرماید: کسی‌که در امری ضامن یک چیز شود من در صله­ی رحم کردن، ضامن چهار چیز می‌شوم: هرکس که صله­ی رحم می‌کند: ۱- عُمرش دراز می‌شود ۲- رزقش افزایش می‌یابد ۳- محبّت خویشاوندانش به او زیادتر می‌گردد ۴- داخل جنّت می‌شود.

مقاله پیشنهادی

هدف از کار کردن و رزق حلال به دست آوردن

فرد مسلمان هرکاری که می‌‌‌‌کند، هدفش این باشد که به فرمان و حکم الهی عمل …