حضرت علی، مخالفت با ابوبکر و عمر را نمى‌پذیرد

حضرت علی، مخالفت با ابوبکر و عمر را نمى‌پذیرد

حضرت على درحالی که دربارۀ مسئله فدک صحبت مى‌کرد فرمود: «من از خدا شرم دارم که چیزى را رد کنم که ابوبکر آن را منع کرد و عمر آن را جارى ساخت»[۶۱].

[۶۱]- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱۶/۲۵۲ و شریف رضی، الشافی فی الإمامه، ۴/۷۶.

مقاله پیشنهادی

زهد رسول الله صلی الله علیه وسلم

عَنْ أبِی هُرَیْرَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم: «اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ …