حرف زدن مانند تیر است اگر رها شود دیگر در اختیار تو نیست

امام شافعی می‌فرماید: حرف زدن مانند تیر است اگر رها شود دیگر در اختیار تو نیست بلکه در اختیار دیگران می‌باشد پس مواظب باش چه می‌گویی و آن را پیش چه کسانی می‌گویی!؟([۱]).

[۱]– زندگی نامۀ امام شافعی.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …