حداقل زمانی که اعتکاف کردن در آن صحیح باشد

حداقل زمانی که اعتکاف کردن در آن صحیح باشد چقدر است؟

 

الحمدلله،

اهل علم درباره حداقل زمان لازم برای صحت اعتکاف اختلاف نظر دارند؛ جمهور اهل علم گفتند: حداقل آن زمانیست که عرفا بعنوان اعتکاف تلقی شود.

در حاشیه ابن عابدین از علمای احناف آمده: «نزد محمد شیبانی (شاگرد ابوحنیفه) حداقل آن ساعتی از شب یا روز است، و ظاهر روایتی از ابوحنیفه نیز همین مدت است و به آن فتوا داده است».

و مؤلف کتاب ” کشاف القناع ” از علمای حنابله گفته: «حداقل اعتکاف ساعتی است، صاحب “الانصاف” گفته: حداقل اعتکاف اگر سنت یا نذر باشد آنست که (عرفا) بعنوان اعتکاف نامبرده شود».

و مؤلف کتاب ” نهایه المحتاج إلی شرح المنهاج ” از علمای شافعیه گفته: «و رای صحیح آنست که به اندازه ای (در مسجد) بماند که بعنوان اقامت و اعتکاف نامبرده شود، هرچند که زمان آن بیشتر از طمأنینه و سکونی باشد که در رکوع و مانند آن باشد»!

البته نزد شافعیه و حنابله افضل آنست که حداقل زمان آن کمتر از یک روز نباشد.

و رای مورد اعتماد نزد مالکیه آنست که حداقل زمان اعتکاف می بایست یک شب و روز باشد، چنانکه مؤلف کتاب “منح الجلیل شرح مختصر خلیل” می گوید: «هرکس نذر اعتکاف کند و سپس داخل آن شود، ولی مقدار زمان اعتکافش را مشخص نکرده باشد، لازمست حداقل زمانی که اعتکاف با آن محقق می شود (در محل اعتکاف) بماند؛ که بر اساس رای معتمد (آن حداقل زمان) یک شب و روز است، بعضی گفتند حداقل یک روز باشد».

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …