جریان خفّاش

یک روز خورشید، باد و آب به شکل انسانی پیش حضرت سلیمان ÷ آمدند و از او خواستند تا از خداوند برای آن‌ها طلب آرامش و سکون بخواهد، سپس مار آمد گفت: ای پیامبر خدا از خدا برای من درخواست پا کن! حضرت سلیمان ان شاء‌الله به این امر رسیدگی می‌نمایم.

سرانجام خفّاش پیش سلیمان آمد و گفت: ای رسول خدا خواسته‌هایی که آن‌ها از تو خواستند شنیدم، مبادا خواسته‌های آن‌ها را برآورده سازی! حضرت فرمود: چرا؟ خفّاش گفت: به خاطر این‌که اگر باد حرکت نکند، درختان پراکنده می‌شوند. اگر خورشید حرکت نکند، زمین خواهد سوخت، اگر آب حرکت نکند همه­ی مخلوقات از تشنگی می‌میرند و اگر به مار پا درخواست کنی هیچ شخصی از شرّ او ایمن نمی‌ماند، چون همین ماری که می‌خزد و از داشتن پا محروم است باز مردم را اذیّت می‌کند، کمتر کسی از او ایمن است و ترسی ندارد([۱]).

حضرت سلیمان ÷ از خفّاش به خاطر این رأی و فکرش تشکر نمود. وقتی‌که خورشید از این قضیه آگاه شد گفت: ای خفّاش حتماً تو را خواهم سوزاند، باد دانست گفت: من به تو هرگز اجازه­ی پرواز نخواهم داد، آب دانست و گفت: من تو را در خودم غرق خواهم کرد و مار گفت: اگر من تو را نیش نزنم مار نیستم! خفّاش از این قضایا ناراحت و اندوهگین گشت. سپس خداوند او را به برکت این نصایحش از فتنه­ی چهار مورد نجات داد.

هرگز از روز بیرون نیامد و از شرّ آفتاب خلاصی یافت، هرگز به طرف صحراها و جاهای پست نرفت و از شرّ باد خلاص شد، به خاطر داشتن پستان‌های پر از شیر و مقوّی برای همیشه از آب خوردن راحت شد و به خاطر داشتن بول و ادرار خطرناک و سمّی از نیش زدن مار رهایی یافت چون تشخیص مار در سمّی بودن موجودات بسیار قوی است و لِهذا هرگز به طرف خفّاش نمی‌تواند نزدیک شود زیرا اگر نیشش بزند خودش قبل از او خواهد مُرد([۲]).

– تمام هواپیماهای امروزی که مجهّز به رادار و جایروسکوپ هستند، از روی خفّاش و مگس طرّاحی شده‌اند، چون مگس دارای دو تا جایروسکوپ می‌باشد که موقعیّتش را در هوا به او خبر می‌دهد و اگر یک یا دو تا از جایروسکوپ‌های مگس را پاره کنی هر چند پر و بال و چشمش سالم باشد، باز نمی‌تواند پرواز کند، برای این‌که می‌ترسد موقعیّت خود را گُم نماید و از این رو فقط می‌دود و خداوند متعال نیز خفّاش را مجهّز به رادار و فرکانس‌های برگشتی کرده است. به طور مثال بقدری رادارهای خفّاش قوی است که اگر او را در یک سالن بسیار بزرگ و کاملاً تاریک رها کنی و در فاصله­ی نامشخّص و دوری از سالن روزنه‌ای به اندازه­ی یک مُشت را به طرف بیرون بازکنی، خواهی دید که از همان فاصله بدون هیچ اشتباه و خطایی از روزنه­ی کوچک خارج می‌شود.

یکی از خوراک اصلی خفّاش شب پره است که در حین پرواز او را شکار می‌کند ولی خداوند متعال به شب پره امواج خاصیت ضدّ رادار داده است که با این وسیله خُفّاش را از شکار خود تا فاصله­ی چند متر گمراه می‌سازد و امروزه انسان‌ها نقشه و نوع ساخت هواپیماهای ضدّ رادار را هم از روی شب پره، قرض و وام گرفته‌اند.

[۱]– تاج التّراجم فی تَفسیر القُرآن لِلاعاجمِ به تفسیر اِسفَراینی.

[۲]– تفسیر شنقشی.

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …