ثروتمند بخیل از فقیر سخاوتمند فقیرتر است

حضرت علی می‌فرماید: «شجیعٌ غنی اَفْقَرْ مِن فَقیر سَخْیِّ»؛ «ثروتمند بخیل از فقیر سخاوتمند فقیرتر است»([۱]).

[۱]– نهج البلاغه / ص ۲۳٫

مقاله پیشنهادی

وصیّت پزشک عرب

حارث بن کلده که یکی از ماهرترین پزشک‌های عرب بود در حال مرگ قرار داشت، …