ثروتمند بخیل از فقیر سخاوتمند فقیرتر است

حضرت علی می‌فرماید: «شجیعٌ غنی اَفْقَرْ مِن فَقیر سَخْیِّ»؛ «ثروتمند بخیل از فقیر سخاوتمند فقیرتر است»([۱]).

[۱]– نهج البلاغه / ص ۲۳٫

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …