ثابت نشده که اسراء و معراج در ماه رجب رخ داده است

ثابت نشده که اسراء و معراج در ماه رجب رخ داده است و هیچ روایت صحیحی در تعیین سال و ماه و روز آن نه از رسول الله ص و نه از اصحاب وی موجود نیست.

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

سه چیز را که مردم نمی‌پسندند، من دوست می‌دارم

ابودرداء می‌گوید: سه چیز را که مردم نمی‌پسندند، من دوست می‌دارم؛ فقر و بیماری و …