توهین یهودیان به پیامبر خدا سلیمان علیه السلام، در تورات تحریف شده، کتاب پادشاهان فصل یازدهم

 

چنین آمده است:

فصل ۱۱
۱ و سلیمان‌ پادشاه‌ سوای‌ دختر فرعون‌، زنان غریب‌ بسیاری‌ را از موآبیان‌ و عَمّونیان‌ و ادومیان‌ و صیدونیان‌ و حِتِّیان‌ دوست‌ می‌داشت‌.
۲ از امتهایی‌ که‌ خداوند درباره‌ ایشان‌ بنی‌اسرائیل‌ را فرموده‌ بود که‌ شما به‌ ایشان‌ درنیایید و ایشان‌ به‌ شما درنیایند، مبادا دل‌ شما را به‌ پیروی‌ خدایان‌ خود مایل‌ گردانند. و سلیمان‌ با اینها به‌ محبت‌ مُلْصَق‌ شد.
۳ و او را هفتصد زن‌ بانو و سیصد مُتعه‌ بود و زنانش‌ دل‌ او را برگردانیدند.
۴ و در وقت‌ پیری‌ سلیمان‌ واقع‌ شد که‌ زنانش‌ دل‌ او را به‌ پیروی‌ خدایان‌ غریب‌ مایل‌ ساختند، و دل‌ او مثل‌ دل‌ پدرش‌ داود با یهُوَه‌، خدایش‌ کامل‌ نبود.
۵ پس‌ سلیمان‌ در عقب‌ عَشْتُورَت‌، خدای‌ صیدونیان‌، و در عقب‌ مِلْکُوم‌ رِجْسِ عمونیان‌ رفت‌.
۶ و سلیمان‌ در نظر خداوند شرارت‌ ورزیده‌، مثل‌ پدر خودداود، خداوند را پیروی‌ کامل‌ ننمود.
۷ آنگاه‌ سلیمان‌ در کوهی‌ که‌ روبروی‌ اورشلیم‌ است‌ مکانی‌ بلند به‌ جهت‌ کَمُوش‌ که‌ رِجْسِ موآبیان‌ است‌، و به‌ جهت‌ مُولَک‌، رِجْسِ بنی‌عمون‌ بنا کرد.
۸ و همچنین‌ به‌ جهت‌ همۀ زنان‌ غریب‌ خود که‌ برای‌ خدایان‌ خویش‌ بخور می‌سوزانیدند و قربانی‌ها می‌گذرانیدند، عمل‌ نمود.
۹ پس‌ خشم‌ خداوند بر سلیمان‌ افروخته‌ شد از آن‌ جهت‌ که‌ دلش‌ از یهُوَه‌، خدای‌ اسرائیل‌ منحرف‌ گشت‌ که‌ دو مرتبه‌ بر او ظاهر شده‌،
۱۰ او را در همین‌ باب‌ امر فرموده‌ بود که‌ پیروی‌ خدایان‌ غیر را ننماید. اما آنچه‌ خداوند به‌ او امر فرموده‌ بود، به‌ جا نیاورد.
۱۱ پس‌ خداوند به‌ سلیمان‌ گفت‌: «چونکه‌ این‌ عمل‌ را نمودی‌ و عهد و فرایض‌ مرا که‌ به‌ تو امر فرمودم‌ نگاه‌ نداشتی‌، البته‌ سلطنت‌ را از تو پاره‌ کرده‌، آن‌ را به‌ بنده‌ات‌ خواهم‌ داد.
۱۲ لیکن‌ در ایام‌ تو این‌ را به‌ خاطر پدرت‌، داود نخواهم‌ کرد، اما از دست‌ پسرت‌ آن‌ را پاره‌ خواهم‌ کرد.
۱۳ ولی‌ تمامی‌ مملکت‌ را پاره‌ نخواهم‌ کرد بلکه‌ یک‌ سبط‌ را به‌ خاطر بنده‌ام‌ داود و به‌ خاطر اورشلیم‌ که‌ برگزیده‌ام‌ به‌ پسر تو خواهم‌ داد.»
۱۴ و خداوند دشمنی‌ برای‌ سلیمان‌ برانگیزانید، یعنی‌ هَدَد اَدومی‌ را که‌ از ذریت‌ پادشاهان‌ اَدُوم‌ بود.

ادامه این افترائات را می توانید در اینجا بخوانید

https://www.wordproject.org/bibles/fa/11/11.htm#0

*** مجاهد دین ***

مقاله پیشنهادی

شبهه مخالفان حدیث و آیه «در کتاب هیچ چیز را فرو نگذاشته‌ایم»

یکی دیگر از شبه‌هایی که مطرح می‌کنند فهم آن‌ها از فرموده‌‌ی خداوند و این آیه …