توضیح بعضی القاب برای بزرگان مثل: شیخ، حافظ و…

لطفا در مورد القابی که عالمان اهل سنت ان را می گیرند توضیح دهید، مثل حافظ، شیخ، شیخ الاسلام و … ، یعنی این القاب به چه کسانی و در چه مراتب علمی داده می شود؟

الحمدلله،

برخی از این القاب فقط بعنوان احترام به علماء گفته میشود، مثلا گفتن “شیخ فلان”، و معمولا به کسانی اطلاق میکنند که اهل علم باشند، و یا لقب دینی مولوی و مولانا، که مخصوصا اهل بلوچستان به علمایشان میدهند، و اشکالی ندارد که از چنین القابی استفاده شوند، اما لقب “شیخ الاسلام”، به کسانى میگفتند که در علوم شرعى متبحر باشند، و علامه ابن العابدین رحمه الله در اینمورد میگوید که ” شیخ الاسلام یعنى شیخ اهل الاسلام، و به کسانى گفته میشود که بیشتر منصب قاضى و یا فتوا را بعهده گرفته باشند” (حاشیه ابن العابدین ۱/۱۹)، ولى بهر حال یکى از علماء که به این لقب مشهور شده است تقی الدین ابن تیمیه میباشد، و وقتیکه فقط لقب شیخ الاسلام به تنهایى گفته شود منظور همان تقی الدین این یتمیه میباشد، و آنهم بخاطر تبحرى که در علم شریعت و نشر دین و افتاء داشته است.

اما لقب “حافظ”، عموم مردم در این زمانه آنرا به کسانی میگویند که حافظ کل قرآن کریم باشد، اما در واقع کلمه “حافظ” یکی از القاب علماء حدیث میباشد و به کسی گفته میشود که طبقات راویان حدیث و استادان و شیوخ آنها و همچنین شیوخ شیوخ آنها را میشناسد، و اگر کلمه “حافظ” بطور مطلق بیان شود مقصود “حافظ ابن حجر عسقلانی” میباشد، زیرا او یکی از بزرگان علم حدیث است و به این لفظ مشهور گشته است.
والله اعلم
وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

دنیا، اینگونه آفریده شده است

روزی مارکس اویلیوس، یکی از فیلسوفان بزرگ دربار امپراطوری روم، گفت: امروز افرادی را ملاقات …