تفقه و آگاهی در دین و طلبِ علم

حافظ ابن رجب رحمه الله:
تفقه و آگاهی در دین و طلبِ علم زمانی پسندیده و قابل ستایش است، که برای عمل کردن (به آموزه های آن) باشد، نه اینکه ابزاری برای اشتغال به «جدال و مشاجره های بیهوده» محسوب شود.
… به عمل کار برآید به سخن دانی نیست.
[جامع العلوم و الحکم
ج ۱ ص ۲۴۴
مؤسسه الرساله (ط۷)]

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …