تفاوت بین علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین چیست؟

تفاوت بین علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین چیست؟

شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله می فرماید:

تفاوت بین علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین شامل سه مرحله می شود که شما را از آن با خبر خواهم کرد:

شخصی در نزدش عسل موجود است و تو در صداقت آن فرد شکی نداری، سپس آن عسل را می بینی و بر یقین تو افزوده می شود. و در نهایت آن را می چشی.

پس اولی علم الیقین است.
و دومی عین الیقین است.
و سومی حق الیقین است.

همانگونه که هم اکنون ما به بهشت و جهنم ایمان داریم ( علم الیقین )
پس هنگامی که بهشت برای متقین نزدیک می شود و همه آن را می بینند و جهنم برای گناه کاران نمودار می شود و همه آن را می بینند، عین الیقین خواهد بود.
و هنگامیکه اهل بهشت وارد بهشت شوندو اهل جهنم وارد جهنم شوند، پس آن هنگام حق الیقین خواهد بود.

مدارج السالکین

مقاله پیشنهادی

علم چگونه از بین می‌رود؟

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُکمْ حَدِیثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلی الله علیه وسلم …