تدوین حدیث

برای رفع نیاز اول از قضا این انتظام انجام گرفت که برای ظهور اسلام، کشوری و قومی منتخب شد که در راستگوئی، امانت و قوت حافظه در دنیا ممتاز بود. اصحاب کرام هرچه می‌دیدند و می‌شنیدند حفظ می‌کردند و بدون کم و کاست به نسل‌های بعدی می‌رساندند و اقوام دیگر مجسمه‌های پیامبران‌شان را درست کردند. در اسلام مجسمه تراشیدن و صورتگری حرام است، اما اصحاب کرام از شمایل و عادات حضرت پیامبر ج نقشه‌ای ترسیم می‌کردند که با بودن آن، نیاز به هیچ مجسمه‌ای نیست و از کلیه معایب و مفاسد عکس و مجسمه پاک است.

مقاله پیشنهادی

آنچه به هنگام بازگشت از حج یا عمره یا غیره گفته می‌‌شود

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضی الله عنهما قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه …