تحقیق و تخریج فضایل اعمال یا تبلیغ نصاب

تحقیق و تخریج  فضایل اعمال یا تبلیغ نصاب

نویسنده: احمد سعید حسین زائی

فرمت: PDF , word

صفحات: ۵۸٫

 

 

 

 

word

 

 

pdf

 

 

 

چکیده: این مکتوبات تحقیق وتخریجی هستند بر مجموعه رسائل کاندهلوی در فضائل اعمال. و مشتمل است بر تخریج روایات مقدمه مولف، تخریج روایات باب اول در فضیلت رمضان، تخـریج روایات باب دوم در بیان شب قدر، تخریج روایات باب سوم در فضیلت اعتکاف و…

 

مقاله پیشنهادی

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت ایران @ahlesonnat_com https://t.me/ahlesonnat_com https://t.me/joinchat/AAAAAEL1eveEIme7q2AtCw