تجهیز مجاهد

«مَنْ جَهَّزَ غَازِیًا فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِیًا فِی أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا».

هر کس مجاهدى را تجهیز کند (و به لحاظ مالی یا تهیه مرکب و غیره مجاهد را یاری رساند) گویی خود جهاد کرده و کسی که پس از رقتن مجاهد (و در نبود او) اهل و عیالش را پشتیبانی و یاری کند چنان است که خود جهاد کرده است.

مقاله پیشنهادی

خداوندا! من هم یک بشرم؛ پس هر انسان مسلمانی را که ناسزا گفته‌ام

مسلم از ابوهریره روایت کرده است که گفته است: حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند: «اللهُمَّ …