تألیفات امام نسائی:

امام نسائی کتاب‌های گرانبهای را از خود بجای گذاشته است که مهمترین آن‌ها «المجتبی» یا «سنن (صغری) نسائی» می‌باشد.

کتاب‌های دیگر امام:

  • سنن کبری
  • خصائص امیر المومنین علی
  • کتاب الکنی
  • ضعفاء والمتروکین
  • فضائل الصحابه
  • مناسک الحج.

مقاله پیشنهادی

درباره دعای زیارت عاشورا

اگر ریشه وتاریخچه زیارت موسوم به زیارت عاشورا را می دانید آنرا بیان فرمایید؟   …