«تألیفات امام مالک»

«تألیفات امام مالک»

امام مالک، از تألیفات و تصنیفات بی‌شماری برخوردارند که مشهورترین آن‌ها عبارتند از:

  • «الموطأ»: این کتاب با «صحیح البخاری» و «صحیح المسلم»، جزء صحیح‌ترین و معتبرترین کتب، به شمار می‌آیند.
  • «رساله فی القدر و الرّد علی القدریه».
  • «رساله الی اللیث بن سعد فی اجماع أهل المدینه».
  • تفسیر «غریب القرآن».

مقاله پیشنهادی

امام غزالی و حب‌ جاه

در احیاء العلوم عنوانی به نام «بیان سبب کون الجاه محبوباً بالطبع حتی لا یخلو …