تألیفات امام ترمذی:

امام ترمذی کتاب‌های بسیاری در علم حدیث تألیف نمود که مهمترین و معروفترین آن‌ها کتاب:

(الجامع) یا (سنن ترمذی) می‌باشد.

امام ترمذی در باره کتاب «جامع» می‌گوید: کتابم را به علمای حجاز، عراق وخراسان عرضه کردم، همه‌ی آن‌ها به آن راضی شده، و آن را نیکو شمردند، وکسی که در خانه‌اش این کتاب وجود داشته باشد، گویا که در خانه‌اش پیامبری است که سخن می‌گوید.

 کتاب‌های دیگر امام عبارتند از:

  • کتاب العلل
  • کتاب التاریخ
  • کتاب الشمائل
  • کتاب الزهد
  • کتاب الأسماء والکنی.

مقاله پیشنهادی

درباره دعای زیارت عاشورا

اگر ریشه وتاریخچه زیارت موسوم به زیارت عاشورا را می دانید آنرا بیان فرمایید؟   …