بیشتر آشنا شویم با پیامبران الهی

حضرت آدم (ع) – لقب : خلیفه الله – کنیه : ابوالبشر- مدت عمر: ۹۳۰ سال

حضرت نوح (ع) – لقب : نبی الله – پدر: لمک – مادر : قینوش – مدت عمر : ۱۲۰۰ سال

حضرت هود (ع) – پدر : شالخ -مادر : بکیه – مدت عمر :۴۶۰ سال – نام قوم :عاد

حضرت صالح (ع) – پدر: جابر- مدت عمر: ۲۸۰ سال – نام قوم : ثمود – آیت ( نشانه ) : ناقه

حضرت ابراهیم (ع) – تولد : شهر اور در کشور بابل – پدر : تارخ -عمو : آزر – مادر : ورقه – لقب : خلیل الله – کتاب : صحف – مدت عمر ۱۷۵ سال – حاکم زمان : نمرود – آیت : سرد و گلستان شدن آتش – اقدام : تجدید بنای کعبه – محل دفن : فلسطین .

حضرت اسماعیل (ع) پدر : ابراهیم (ع) – مادر : هاجر – لقب : ذبیح الله – مدت عمر : ۱۳۷ سال

حضرت اسحاق (ع) پدر : ابراهیم (ع) – مادر : ساره – لقب : وجیه الله – مدت عمر : ۱۸۰ سال – محل دفن : فلسطین.

حضرت لوط (ع) – پدر : هاران – مادر : ورقه – مدت عمر : ۸۰ سال – نام قوم : لوط – محل دفن : فلسطین.

حضرت یعقوب (ع) – پدر : اسحاق -مادر : رفقه – مدت عمر : ۱۴۷ سال – محل دفن : فلسطین.

حضرت یوسف (ع) – پدر : یعقوب – مادر : راحیل -لقب :صدیق – مدت عمر ۱۲۰ سال – محل دفن : فلسطین.

حضرت شعیب (ع) – پدر: صیفون – مادر : میکاء – لقب : خطیب الانبیاء – مدت عمر : ۲۴۲ – محل دفن : فلسطین.

حضرت ایوب (ع) – پدر : آموص – مادر : یاحیر – مدت عمر : ۱۴۰ سال – محل دفن : بلاد حوران.

حضرت موسی (ع) – تولد : مصر – پدر : عمران -مادر : یوکابد – لقب : کلیم الله – کتاب : تورات – نام قوم : بنی اسراییل – مدت عمر : ۱۲۰ سال – حاکم زمان : فرعون (رامسس دوم ) – آیات : عصاوید البیضاء – محل دفن : فلسطین.

حضرت هارون (ع) – پدرعمران – مادر : یوکابد – مدت عمر : ۱۲۳ سال – محل دفن : طور سینا (مصر).

حضرت داوود (ع) – پدر : ایشیء- لقب : نبی الله الحاکم – مدت عمر : ۱۰۰ سال – محل دفن : فلسطین.

حضرت سلیمان (ع) – پدر : داوود – مادر : برسبا – لقب : حشمت الله – مدت عمر : ۵۳ سال – محل دفن : فلسطین.

حضرت الیاس (ع) – پدر : یاسین – مادر : ام حکیم – مدت عمر : ۲۲ سال

حضرت الیسع (ع) – پدر : اخطوب – مدت عمر : ۷۵ سال – محل دفن : دمشق(شام).

حضرت یونس (ع) – پدر : متی – مادر : تنجیس – لقب : ذوالنون – مدت عمر : ۴۰ سال – محل دفن :کوفه (عراق).

حضرت ذوالکفل ( حزقیل )(ع) – پدر : ادریم – مدت عمر : ۷۵ سال – محل دفن : بین کوفه وحله (عراق).

حضرت زکریا (ع) – پدر : برخیاء – مدت عمر: ۱۱۵ سا ل – محل دفن : بیت المقدس.
حضرت یحیی (ع) پدر : زکریا – مادر: عیشاء – مدت عمر : ۳۰ سال – محل دفن : دمشق ( مسجد اموی ).

حضرت عیسی (ع) – مادر: مریم (س) – لقب : مسیح ( روح الله ) – آیات : در گهواره سخن گفتن ( انا عبد الله هستم ) – شفا دادن بیماران و زنده کردن مردگان به امر خدا – کتاب : انجیل – مدت عمر : ۳۳ سال – آن حضرت به آسمان عروج کرد.

حضرت محمد ﷺ -پدر: عبدالله(ع) – مادر : آمنه بنت وهب ( س ) – لقب : رسول الله ( خاتم الانبیاء ) – آیات : شق القمر کردن و به معراج رفتن و قرآن کریم – کتاب : قرآن کریم – دین : اسلام – رحلت  ۱۲ ربیع الاول سال۱۱ هجری قمری (مدینه) در سن ۶۳ سالگی

مقاله پیشنهادی

دلداری به مصیبت‌زدگان (۲)

یکی از پادشاهان، حکیمی از حکمای خود را به زندان انداخت؛ حکیم، برای او نامه‌ای …