بیایید راه نفوذ دشمن را مسدود نماییم بخش اول

بیایید راه نفوذ دشمن را مسدود نماییم

هر کس، تاریخ اسلام را از آغاز بعثت رسول الله تا به امروز مطالعه نماید، با پدیده ای کاملاً روشن مواجه می شود و آن، اینکه؛

اسلام همواره به میادین و صحنه های متعددی کشانیده شده است و دشمنان، برای نابودی اسلام و رویگردانی مسلمانان از آیین راستین الهی، دسیسه های زیادی چیده اند.
این دسیسه ها، از جانب دشمنان، سنجیده، برنامه ریزی شده و قوی بوده است؛

ولی مسلمانان غافل بوده و فقط در مواردی چند، با دفاعی سطحی در مقابل توطئه های دشمن ایستاده اند. در صورتی که اسلام، دین آسمانی و الهی نبود، یکی از این دسیسه ها برای یکسره کردن کار اسلام کافی بود.

دسیسه های خصمانه بر ضد اسلام در هر زمانی شکل خاصی دارد. وقتی دشمنان اسلام، قدرت و توانایی مسلمانان را می بینند، از طریق تهاجم فرهنگی و انهدام اخلاقی و اجتماعی وارد صحنه می شوند. اما چنانچه بدانند که مسلمانان، ضعیف و ناتوانند، از طریق نظامی برای نابودی مسلمانان دست بکار می شوند و اگر از طریق نظامی به اهدافشان نرسند، نقشه های دیگری پیاده می کنند و درصدد فریب انسان های غافل بر می آیند؛

در نتیجه در داخل سرزمینهای اسلامی دسته هایی پدید می آیند که از عقاید اسلامی منحرف شده، به عقاید و افکاری روی می آورند که با مبادی اساسی اسلام، در تضاد است و اهداف مورد نظر دشمنان اسلام را تحقق می بخشد.

ایجاد شک و تردید در سنت صحیح پیامبر صلى الله علیه و سلم به عنوان یکی از اساسی ترین باورهای مسلمین و نیز تضعیف بنای شکوهمند فقه اسلامی که در روی زمین هیچ ملتی نظیرش را ندارد، از نمونه های بارز تلاش های شوم دشمنان اسلام، در گذشته و حال است.
این توطئه، در گذشته در افکار بسیاری از فرق اسلامی تأثیر گذاشت و امروز نیز برخی از نویسندگان مسلمان مانند احمد امین و… از آن در امان نماندند.

بطور قطع این، یک توطئه بزرگ و حساب شده است که مستشرقین یهودی و متعصب در نوشته هایشان شدیداً بر آن اصرار دارند و در دانشگاههای غربی، همواره می کوشند تا در زمینه علوم اسلامی، توجه دانشجویان مسلمان را با دقت تمام به این موضوع جلب نمایند.

از اینرو به هیچ دانشجویی اجازه نمی دهند تا موضوع پایان نامه اش را به رد افتراها و دروغ هایی اختصاص دهد که آنان به سنت و راویان آن، نسبت داده و می دهند.

مقاله پیشنهادی

هدف از کار کردن و رزق حلال به دست آوردن

فرد مسلمان هرکاری که می‌‌‌‌کند، هدفش این باشد که به فرمان و حکم الهی عمل …