بهترین مصارف زکات

بهترین مصارف زکات در مواردی است که در آن شخص محتاج زیر چند مورد از موارد هشت‌گانه زکات قرار گیرد؛ امروزه غزه و سوریه بیشترین سرزمین‌هایی هستند که مردم آن از چند جهت مستحق زکاتند.

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …