بهترین دانشمند

حضرت علی (کرم الله وجه) می‌فرماید: بهترین دانشمند کسی است که مردم را نه از عذاب خدا بترساند و نه به رحمت خداوند امیدوار سازد([۱]).

[۱]– احیاء العلوم الدین / ج۲٫

مقاله پیشنهادی

وصیّت پزشک عرب

حارث بن کلده که یکی از ماهرترین پزشک‌های عرب بود در حال مرگ قرار داشت، …