بهترین دانشمند

حضرت علی (کرم الله وجه) می‌فرماید: بهترین دانشمند کسی است که مردم را نه از عذاب خدا بترساند و نه به رحمت خداوند امیدوار سازد([۱]).

[۱]– احیاء العلوم الدین / ج۲٫

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …