بهترین توشه

نهایت خردمندی این است که انسان برای روز بازپسین بهترین توشه را برگیرد و بهترین توشه برای آن سفر، استفاده از فرصت این ده شب پایانی رمضان است، چرا که شاید دوباره این فرصت پیش نیاید.

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …