بزرگان دین (۱)

عبدالرحمن السمیط؛ یک مرد، یک امت

سه سال پیش در چنین روزهایی، عبدالرحمن السمیط پزشک و دعوتگر و فعال مسلمان کویتی از میان ما رفت.

کسی که زندگی مرفه در کویت را رها کرد تا در آفریقا زندگی کند و در مناطق صعب العبور این قاره با کمترین امکانات به مردم این سرزمین خدمت نماید.

در مدت سی سال فعالیت وی در آفریقا بیش از یازده میلیون نفر ـ مستقیم یا غیر مستقیم ـ توسط وی اسلام آوردند.

آمارهایی که در اواخر عمر وی از فعالیت خیریه و دعوی ایشان منتشر شد حیرت‌انگیز است:

فراهم نمودن امکان تحصیل برای ۹۵ هزار دانش آموز، کفالت ۱۵ هزار یتیم، حفر ۹۵۰۰ چاه آب، ساخت ۵۷۰۰ مسجد و ۸۶۰ مدرسه و چهار دانشگاه و ۱۲۴ بیمارستان و ۲۰۴ مرکز اسلامی…

مقاله پیشنهادی

دلداری به مصیبت‌زدگان (۲)

یکی از پادشاهان، حکیمی از حکمای خود را به زندان انداخت؛ حکیم، برای او نامه‌ای …