با سلام هم که شده قرابت و نزدیکی خود را تر و تازه کنید

«بُلُّوا أَرْحَامَکُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ».[۱]

«با سلام هم که شده قرابت و نزدیکی خود را تر و تازه کنید».

[۱]– بزار از ابن عباس. آلبانی در السلسله الصحیحه (۱۷۷۷) می‌گوید حسن است و شواهدی دارد.

مقاله پیشنهادی

 فرق بین احادیث قدسی و احادیث نبوی:

در ابتدا لازمست بدانیم که حدیث نبوی دو قسم است: توقیفی و توفیقی توقیفی: عبارتست …